FORTRYDELSESRET
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl


1. RETTEN TIL 14 DAGES FORTRYDELSE

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret ifølge loven. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler Cold Steel varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Cold Steel ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du, ud fra en vurdering foretaget af Cold Steel, vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Cold Steel  returnerer beløbet inden 8 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå du kan returnere en vare på:
• Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
o l denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at du straks kan returnere varen til Cold Steel
• Du kan modtage varen fra postvæsnet, og efterfølgende inden for 14 dage returnere varen til Cold Steel.
o I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Cold Steel
• Du kan aflevere varen til os indenfor 14 dage.
o Retur adresse er følgende:

Cold Steel
Skolegade 40
7500 Holstebro

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Cold Steel. Beløbet returneres ved Bankoverfødsel.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Cold Steel  anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Cold Steel.  Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer, der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af Cold Steel.


3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Cold Steel skal være forsvarligt indpakket.

Cold Steel anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Cold Steel. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.


4. ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Cold Steel , at du retter henvendelse til piercing@coldsteel.dk  eller på telefon 97412362.